Трудовий архів

Обухівського району

Київської області

a

План

План розвитку архівної справи на 2017 рік


№  

з/п

Назва

               заходів                         

           Термін                  

виконання

        Виконавці           

        Відмітка

            про 

     виконання                         

1 2 3 4 5
  1.Адміністративно-управлінська діяльність      
1.1  Складання річного плану роботи I кавртал Завідувач  
1.2 Складання звіту про виконання плану роботи архіву I - IV квартал Завідувач  
1.3 Ведення діловодства в трудовому архіві I - IV квартал Завідувач  
  2. Забезпечення збереженості документів      
2.1 Ремонт документів з паперовою осносою ( 45 справ) ІІІ квартал Завідувач  
2.2 Перевіряння наявності та стану документів,що знаходяться на зберіганні I - IV квартал Завідувач  
2.3 Контроль за температурно-вологісним режимом зберігання документів,протипожежним станом архівосховищ I - IV квартал Завідувач  
2.4 Знепилення картонажів ,стелажів I - IV квартал Завідувач  
2.5 Вологе прибирання приміщень ( кожна п'ятниця) I - IV квартал Завідувач  
  3. Приймання документів на зберігання      
3.1 Приймання  справ з особового складу на державне зберігання  I - IV квартал Завідувач  
3.2 Створення та вдосконалення довідкового апарату до документів I - IV квартал Завідувач  
3.3 Перевіряння фізичного,санітарно-гігієнічного стану справ,що підлягають прийманню на зберігання  I - IV квартал Завідувач  
3.4 Облік нових надходжень у списку фондів I - IV квартал Завідувач  
3.5 Ведення книги обліку надходжень документів I - IV квартал Завідувач  
3.6 Складання карток фондів I - IV квартал Завідувач  
3.7 Ведення справ фондів I - IV квартал Завідувач  
3.8 Переробка описів справ з особового складу I - IV квартал Завідувач  
  4.Використання документів      
4.1 Виконання запитів соціально - правового характеру за документами архіву I - IV квартал Завідувач  
4.2 Облік та реєстрація письмових запитів I - IV квартал Завідувач  
4.3 Консультації на особистому прийомі I - IV квартал Завідувач  
4.4 Організація роботи користувачів у читальному залі I - IV квартал Завідувач  
  5. Приймання участі в роботі сесії районної ради      
5.1 Приймання  участі в роботі сесії районної ради , що стосується питань фінансування архіву I - IV квартал Завідувач  
5.2 Звітування на сесії районної ради про виконання плану роботи архіву за рік IV квартал Завідувач