Трудовий архів

Обухівського району

Київської області

a

Штати

У штаті трудового архіву 2 особи - завідувач та архівістphoto
Ясинська Тетяна Петрівна

-

Завідувач. Згідно рішення сесії Обухівської районної ради №641.43.VI від. 12.06.2015р

Народилась в 1966 році.Закінчила Київський славістичний університет за спеціальністю "Облік і аудит" кваліфікація магістр обліку і аудиту

Організовує діяльність Установи, персонально відповідає за виконання покладених на Установу завдань; розподіляє обов’язки між працівниками та контролює їх виконання; вирішує відповідно до законодавства питання про доступ працівників підприємств, установ і організацій – джерел комплектування, інших користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні; проводить прийом громадян, розглядає звернення, що належать до компетенції Установи.photo
Молодід Інна Олегівна

-

Архівіст. Призначена згідно наказу завідувача від 14.04.2015 року.

Виконує обов’язки головного бухгалтера. Також приймає на зберігання від підприємства документи, що закінчені в діловодстві. Забезпечує зберігання документів, які надійшли до архіву. Бере участь у розроблені номенклатури справ, перевіряє правильність формування та оформлення справ під час їх передавання до архіву. Готує описи справ тимчасового терміну зберігання, а також акти для передавання справ тимчасового терміну зберігання та бере участь у роботі з експертизи цінності архівних документів.